Lønmodtagerne taber på Løkkes 2025 plan

- Det korte af det lange er, at Lars Løkkes helhedsplan er hamrende asocial. De lavtlønnede, de arbejdsløse, de syge, pensionisterne, flygtningene og de studerende betaler for store skattelettelser til de højtlønnede, de rige og aktionærerne i de store virksomheder.

Finanslov 2017 og lønmodtagerne

Regeringens forslag til finanslov 2017 fortsætter den negative og lønmodtagerfjendtlige kurs fra sidste år. Der spares på arbejdsmiljø, indsatsen mod social dumping, overførselsindkomster, uddannelse og flygtninge.
Regeringen har placeret de store ulighedsskabende tiltag i 2025-planen, men det betyder ikke, at der ikke gemmer sig nye forringelser for lønmodtagerne i finanslovforslaget.

Finn Sørensen, Arbejdsmarkedsordfører, Enhedslisten siger

3-parts aftale løser ikke praktikpladsproblemet

Den netop indgåede praktikpladsaftale, løser slet ikke den store mangel på praktikpladser på erhvervsuddannelserne. Der mangler i dag 13.000 praktikpladser, og det problem er langt fra løst med dagens aftale. Hverken på kort sigt, hvor målsætningen for 2018 lyder på 2.100 flere praktikpladser, eller på længere sigt, hvor ambitionen begrænser sig til 8-10.000 flere praktikpladser. Det forslår slet ikke i en situation, hvor vi står i risiko for at mangle omkring 70.000 faglærte på det danske arbejdsmarked i 2025.

Baggrund: Strejkerne i Frankrig

Til trods for EM i fodbold fortsætter skraldestrejken, benzinstrejken og togstrejken. I flere måneder har der været kæmpe demonstrationer og storstrejker i Frankrig. Protesterne er vendt mod regeringens nye arbejdsmarkedslov, som er indført via et præsidentielt diktat uden om parlamentet.

Indholdet i loven er stærke forringelser for de franske arbejdere. De bliver lettere at blive fyret, arbejdstiden kan udvides fra 35 timer til 46 timer og antallet af friweekender nedsættes og fagforeningernes mulighed for nationale aftaler svækkes betydeligt.

Dagpengefallit

I fredags vedtog Folketinget dagpengeloven. Med åbne øjne vedtog regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne en lang række forringelser af dagpengene for de arbejdsløse. De unge, de lavtlønnede, de timelønnede og de som er ramt af lang arbejdsløshed bliver taberne under en dagpengelov, som partierne nu har bundet hinden til i fremtiden.

Men var det nødvendigt, at de svageste arbejdsløse skulle levere 1 milliard kroner? Var det tvingende nødvendigt for Socialdemokraterne at stemme imod selv de mindste ændringsforslag, der kan modvirke åbenlyse urimeligheder?

Analyse: Ideologisk regnemaskine løser ikke arbejdsløsheden

Dagpengelovens teoretikere påstår, at der fremover "kun" vil falde 6.700 ud af dagpengesystemet hvert år. Men det er et fiktivt tal, som er produceret i en ny regnemodel, som bygger på en teori om, at jo fattigere man bliver des flere job opstår der, og ikke tager højde for at muligheden for job er afhængigt af den økonomiske situation.

Den nye regnemaskines forudsætninger og antagelser forklares og kritiseres i Enhedslistens analyse "Derfor gør dagpengeaftalen ikke arbejdsmarkedet bedre".