Finanslov 2016 - regeringens forringelser

Hovedtendenser i finanslovsforslaget

Indhold

1) Indledning
2) Den økonomiske ramme
3) Regeringens hovedprioriteringer (udgiftsvirkende initiativer)
4) Finansiering: Nedskæringer og omprioriteringer
5) Uddybning af nedskæringer på de enkelte delområder

1) Indledning
Dette notat beskriver hovedtendensen i regeringens forslag til finanslov for 2016. Kort opsummeret kan man sige, at regeringen skærer på velfærden for at give skatte- og afgiftslettelser til erhvervslivet:

Faglig grunduddannelse

Er du lige blevet faglig aktiv på din arbejdsplads, eller vil du gerne være det? Så tag med på Enhedslistens Faglige grunduddannelse

Dato: 14. November 2015 11:00 - 15. November 2015 15:00
Sted: Middelfart

Kurset afholdes d. 14.-15. november i Middelfart

Får I ikke lov at holde jeres pauser i fred? Udleverer chefen ikke det rigtige arbejdstøj? Får I for lidt i løn? Vil du vide, hvad du selv kan gøre ved det? Så tag med på Enhedslistens faglige grunduddannelse 1!

Pressemeddelelse: Dybt usolidarisk at lade de arbejdsløse betale

TV2 har løftet sløret for dagpengekommissionens anbefalinger. Enhedslisten tager skarpt afstand. Det er dybt usolidarisk at de arbejdsløse selv skal betale for nogle mindre forbedringer, der overhovedet ikke løser problemet for de mange tusinde der har mistet dagpengeret og fremover vil gøre det.

Enhedslistens arbejdsmarkedsordfører Finn Sørensen siger:

Dokumentation: Dårligere dagpenge fra dagpengekommissionen

Så er der dokumentation for, at dagpengekommissionen arbejder på en model, som kan gøre det sværere for de lavtlønnede med småjobs at opnå dagpengeret - og at LO synes, det er en god ide! Der skal også tages penge fra dimittenderne. http://www.business.dk/arbejdsmarked/svaerere-at-faa-ret-til-dagpenge

Der er mulig grund til at gå i gang med mobiliseringen for bedre dagpenge. Fagbevægelsens aktive samles 20. oktober til fagligt topmøde.

Dagpenge: Fagligt topmøde 20. oktober for tillidsvalgte

Et trygt dagpengesystem forudsætter flere penge, ingen forringelser og at få falder ud

Tirsdag den 20. oktober Kl. 16 - 18
Hos Metal Hovedstaden,Nyropsgade 25, lokale H (kld.) 1602 København V

Enhedslistens Faglige Landskonference 7. – 8. november 2015

Alle Enhedslistens fagligt aktive medlemmer er inviteret til faglig landskonference. Det er her vi udveksler erfaringer fra den faglige kamp, bliver klogere politisk og tager fælles beslutninger om Enhedslistens faglige holdninger og handlinger.

Tilmeld dig her: https://enhedslisten.dk/kalender/faglig-landskonference-0

Program lørdag

10.30 – 11.00 Indskrivning

11.00 – 11.15 Velkomst og valg af dirigenter (Jakob Nerup, Anders Olesen, Mie Backman) og referenter