EL: Vildledende kampagne fra LO, FTF og AC

Folkeafstemningen 3. december handler om mere end 22 retsakter, skriver Finn Sørensen, medlem af Europaudvalget for Enhedslisten. Han anklager fagbevægelsen for at tegne et stærkt forsimplet billede af afstemningen.

I Altinget 4. november fremstiller formændene for LO, FTF og AC det, som om vi "reelt ikke kan håndhæve" danske overenskomster, med mindre vi stemmer ja 3. december. Det er stærkt misvisende, og – tilsigtet eller ej – en vildledning af fagbevægelsens medlemmer.

FTF: Kampen for et trygt dagpengesystem fortsætter

Udtalelse fra FTF's kongres den 18. november 2015

Asocial blå aftale om kontanthjælp

Enhedslistens arbejdsmarkedsordfører, Finn Sørensen, raser mod højrefløjens kontanthjælpsreform, som netop er indgået. Reformen rammer børnefamilierne hård, og vil som i 00´erne føre til en eksplosion i antallet af fattige børn. Samtidig udhuler reformen trygheden for lønmodtagerne.

Finn Sørensen siger:

Udtalelse: 3F BJMF kræver bedre dagpenge

Udtalelse dedtaget på 3F BJMF generalforsamling 11. november 2015

Vores arbejdsmarked fungerer kun, hvis 3 ting fungerer i samspil: Vores overenskomster, vores dagpengeordninger og vores sociale sikkerhedsnet.
Piller man ved ét af benene bryder systemet sammen. Det er det, der er ved at ske.

Vores arbejdsmarked er sammensat af hundredevis af forskellige typer arbejdsvilkår. Kernen i vores arbejdsløshedsforsikring var og skal være en økonomisk dækning i tilfælde af arbejdsløshed for alle typer ansættelse.

Klimakamp: To change everything it takes everyone!

29. november begynder COP21 i Paris. Det markeres over hele verden, også i København. Tjek tid og sted her

Til kamp for et godt arbejdsmiljø – imod nedskæringer og privatisering

Udtalelse fra Enhedslistens faglige konference 7.-8.11. 2015:

Det står sløjt til med arbejdsmiljøet i Danmark. Og især det psykiske arbejdsmiljø er sygt. Stress præger og plager alt for mange både offentlige og private arbejdspladser. 35.000 danskere er hver dag sygemeldt på grund af stress, 400.000 har symptomer på alvorlig stress, 1400 dødsfald skyldes dårligt psykisk arbejdsmiljø, herunder stress, og hver tiende lønmodtager overvejer at forlade arbejdsmarkedet på grund af arbejdspresset.