Metal Østjylland: Indslusningsløn er en død sild!

Metal Østjyllands bestyrelse, som var samlet onsdag den 13. januar 2016, udtaler følgende:

I en tid hvor der går flere faglærte på pension end der udlæres, er det vigtigt, at forholdene forbedres således, at flere unge motiveres og finder det attraktivt at påbegynde og gennemføre en faglært uddannelse.
Alle forudsigelser peger i samme retning; nemlig at der fremover vil blive en stor efterspørgsel efter faglært arbejdskraft med bl.a. Metal-medlemmernes kvalifikationer.

Nyt om ARBEJDSMILJØ - fra Christiansborg

Nyt om arbejdsmiljø fra Borgen

Udarbejdet af Enhedslistens arbejdsmiljøordfører, Christian Juhl

Ventetid i Arbejdsskadestyrelsen

Vil du være faglig meningsdanner?

BLIV FAGLIG MENINGSDANNER

Synes du også, der mangler faglige stemmer i den offentlige debat? At sosu'en, håndværkeren, specialarbejderen og den postansatte er stærkt underrepræsenteret i medierne? Det vil LO i samarbejde med Cevea gerne lave om på. 

På uddannelsen Faglig Meningsdanner, som Cevea står for,  får du redskaber, mod og vilje til at sætte en faglig dagsorden i medierne. Så brænder du for at fortælle om din og dine kollegers virkelighed, har vi en uddannelse for dig!

Faglig landskonference for LO- og FTF tillidsvalgte 5. marts i Silkeborg

FÆLLES HANDLING
GIVER FORVANDLING!

Velkommen til konference

Du inviteres til landsdækkende konference for tillidsvalgte inden for LO og FTF
den 5. marts 2016 i Silkeborg. Konferencen arrangeres af LO Silkeborg-Favrskov
og Fagligt Fællesskab, som er en paraplyorganisation for LO- og FTF-ansatte
ved Silkeborg Kommune.

Konferencen skal diskutere aktuelle problemstillinger med betydning for medlemmernes hverdag og arbejdsliv. Og ikke mindst diskutere hvordan vi i fagbevægelsen kan handle i fællesskab for at opnå forbedringer.

LO på tynd is i sin ja-kampagne – Enhedslisten svarer igen

LO prøver nu, at så tvivl om NEJ-sidens argumenter i et sidste desperat forsøg på at hive et JA hjem. I dagens pressemeddelelse angriber LO's nyvalgte næstformand, Arne Grevsen, Enhedslistens Henning Hyllested, som i lighed med fx BAT-kartellet har betvivlet LO's positive udlægning:

LO prøver desperat at støtte JA-siden med angreb på Enhedslisten

LO's næstformand, Arne Grevsen, undrer sig i en PM på Ritzau over, at Enhedslisten forud for folkeafstemningen d. 3.december, ikke deler LO's synspunkter på de forordninger, der skulle gøre kampen mod social dumping lettere, og ikke tillægger dem den vægt, som LO-toppen tilsyneladende gør. Enhedslistens ordfører mod social dumping, Henning Hyllested, har således kaldt LO's fortolkning af de pågældende retsakter for "vildt overdrevne" og ikke noget, der "batter noget" i kampen mod social dumping.