Trepartsaftalen om uddannelse er et skridt frem

Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse får en positiv, om end behersket, kommentar fra Enhedslisten.

"Samlet set er der tale om en aftale med klare forbedringer, og der er da også tilfredshed med aftalen blandt de faglige organisationer. Det betyder dog på ingen måde, at der er tale om en aftale, der for alvor løser problemet med manglende efteruddannelse til de ufaglærte og faglærte grupper. "
Jakob Sølvhøj, Enhedslistens erhvervsuddannelsesordfører

Fagbevægelsen må i offensiven for velfærd, social tryghed og solidarisk omfordeling

Udtalelse fra Enhedslistens faglige landskonference 7. - 8. oktober 2017

Danmark er et rigt land, og det går godt, siger statsministeren. Så er det på tide, at vi almindelige danskere mærker det. For vi kan ikke se det på lønsedlen. Vores stressramte kolleger ser det heller ikke. Og de syge, de arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagerne eller flygtningene synes heller ikke, at det går godt.

Finanslov 2018: Skattelettelser til de rige - besparelser på arbejdsmiljø og velfærd

Skattelettelser og besparelser på velfærden er hovedelementerne i regeringens forslag til finanslov for 2018. Det kommer oveni skatte- og erhvervsudspil, som i den grad forgylder de rigeste uden hensyn til klima eller velfærd. Læs Enhedslistens notat.

EL: Stor tidsel i ny ferielov

Enhedslisten er tilfreds med, at alle lønmodtagere fremover kan holde ferie med løn i det år, hvor de opsparer feriepengene. Men Enhedslisten mener, det er helt urimeligt, at lønmodtagerne skal tvinges til at låne arbejdsgiverne 75 mia. i op til 60 år, og at arbejdsgiverne derudover får yderligere lempelser. Det er dokumenteret et et notat fra Enhedslisten.

Enhedslistens arbejdsmarkedsordfører Finn Sørensen siger:

Enhedslistens input til en ny arbejdsløshedspolitik 2017

TRYGHED – RESPEKT – RETTIGHEDER

GIV DE ARBEJDSLØSE TROEN OG HÅBET TILBAGE - læs Enhedslistens input til en ny arbejdsløshedspolitik

Det er hårdt at være arbejdsløs, og i løbet af de sidste 15-20 år er det blevet stadig hårdere.

Derfor er der brug for en ny arbejdsløshedspolitik, der ikke bygger på tvang, kontrol og sanktioner, men i stedet giver de arbejdsløse tryghed, respekt og rettigheder på vejen tilbage til arbejdsmarkedet.

Forslag til forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Som led i beskæftigelsesreformen af 2015 besluttede forligspartierne, at beskæftigelseslovgivningen skulle forenkles. Beskæftigelsesministeren har derfor bedt parterne og andre om at komme med forslag til, hvor der kan forenkles i beskæftigelsesindsatsen.

I dette papir kan I se, hvordan Enhedslistens arbejdsgruppe om beskæftigelsesindsatsen ser muligheder for forenkling.