Åbent møde i København 7. april for fagligt landsudvalg

Dagsorden for FLU møde søndag d. 7. april 2019

Sted: Enhedslisten Studiestræde 24

11.00-11.15 Velkomst og dagens program ved: Anders Olesen
Valg af mødeledelse Forslag Victoria Velasquez og Laura Krarup
Valg af referent Forslag Jonathan Simmel

11.15-11.30 Præsentationsrunde

11.30 – 12.30 Kampagne for flere medlemmer og opbygning af netværk og regionalisering af
Udvalget. (Arbejdspapir vedhæftet)
Vores faglige strategi: Hvad skal vi kunne tilbyde nye medlemmer v/ Tonny Selvig.
Hvordan får vi flere med: v/ Anders O og Victoria Velasquez
Hvordan kontakter vi dem vi vil have med: Victoria Velasquez

12.30-13.00 Frokost

13.00-13.45 Punktet fortsat

13.45- 14.30 Arbejdsmiljø V/Christian Juhl
Hvordan vil vi få arbejdsmiljødebatten bedre ud i vores branche?
Se link https://enhedslisten.dk/temaer/arbejdsmiljoe

14.30- 14.45 Pause

14.45 -15.30 Velfærdskampen V/Kirsten Løth og Jeppe Jensen
Hvordan får vi rejst velfærdskampen i landsdelene og i Brancherne?
(velfærdsplan vedhæftet)

15.30- 16.15 Aktuelle kampe
(Mere specifikt indhold senere, men pensionsspørgsmålet bliver et emne)

16.15- 16.55 OK20 V/Jakob Nerup HK
Hvordan får brancherne mobiliseret om krav og musketer ed?
(Plan udsendes inden mødet)

16.55 -17.00 Farvel og tak for i dag.

Vi vil arbejde med oplæg af max 10 minutters varighed.
Vi vil forsøge at få handlingsrettede diskussioner og beslutninger

Der vil blive serveret frokost og der vil være formiddagskaffe fra kl. 10.30
Der vil blive opkrævet 50 kr. til forplejning med mindre man melder fra.
Der vil være rejserefusion se link
https://docs.google.com/document/d/1m3YDqfoqtDri2G2NuOQEiPf6cp4pu5WjWj9r....
Tilmelding: https://mit.enhedslisten.dk/event/id/103/register