EL: Stor tidsel i ny ferielov

Enhedslisten er tilfreds med, at alle lønmodtagere fremover kan holde ferie med løn i det år, hvor de opsparer feriepengene. Men Enhedslisten mener, det er helt urimeligt, at lønmodtagerne skal tvinges til at låne arbejdsgiverne 75 mia. i op til 60 år, og at arbejdsgiverne derudover får yderligere lempelser. Det er dokumenteret et et notat fra Enhedslisten.

Enhedslistens arbejdsmarkedsordfører Finn Sørensen siger:

- Det er rigtig godt, at der lægges op til "samtidighedsferie". Det betyder, at alle lønmodtagere kan holde ferie med løn i det år, hvor de opsparer feriepengene, så her får vi rettet op på en meget gammel fejl i ferieloven. Men det er helt urimeligt, at lønmodtagerne skal pålægges et billigt tvangslån til arbejdsgiverne på 75 mia. kr. i op til 60 år.

- Den foreslåede overgangsordning betyder at arbejdsgiverne får lov at skalte og valte med 5 ugers feriepenge, indtil lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet. Det betyder en øget likviditet på ca. 75 mia. kroner i op til 60 år, som kun skal forrentes med lønudviklingen. Det giver arbejdsgiverne mulighed for en voldsom nettofortjeneste på 20-30 mia. kr.

- Jeg er meget skuffet over, at fagbevægelsen ikke har stået fast på, at arbejdsgivernes milliardstore rentegevinster af vores feriepenge ophører. Gennem generationer har danske lønmodtagere måttet låne deres feriepenge ganske gratis til arbejdsgiverne. Det har altid været forkert, og det bliver kun endnu mere forkert, når lønmodtagerne tvinges til at låne deres feriepenge ud i op til 60 år, uden forrentning.

- Lønmodtagernes tvangslån til arbejdsgiverne bliver endnu mere grotesk, når man ser på, at staten herudover kompenserer arbejdsgiverne for et beløb på i alt ca. 17 mia. kroner, i form af udskudt skat, og dækning af udgifter til ATP og Lønmodtagernes Garantifond.


Finn Sørensen
MF Enhedslisten
61 62 51 87

Faktaark Overgangsordning:

• Arbejdsgiverne får et lån på 70-75 mia. kr. i op til 60 år. (Betænkningen s. 192)
• Lønmodtagernes penge udbetales først ved folkepension. (Betænkningen s. 183)
• Lønmodtagernes penge reguleres kun med lønudviklingen. (Betænkningen s. 184)
• Arbejdsgiverne får en netto rentegevinst på 20-30 mia. kr. i perioden. (Beregning herunder)
• Herudover lægges der op til, at arbejdsgiverne skal modtage en årlig statslig kompensation på op til 400 millioner kr. – Akkumuleres disse tilskud, så skal arbejdsgiverne modtage yderligere godt 17,112 mia. kr. i skattelettelser m.m.. (Betænkningen s. 98-202, egne beregninger).


• Den samlede gevinst for de private arbejdsgivere vil være op til 47 mia. kr. over 60 år – for lønmodtagernes tilbageholdte feriepenge.

Det er dokumenteret et et notat fra Enhedslisten.

Med venlig hilsen

Finn Sørensen (EL)
MF
Arbejdsmarkedsordfører
Kommunalordfører

BilagStørrelse
Notat om ny ferielov (2).pdf654.94 kB