Fagbevægelsen og fyringerne

Skal fagbevægelsen give køb på lønnen for at bevare arbejdspladser? Svaret fra Enhedslistens faglige konference er et klart nej. I stedet skal arbejdet fordeles bedre. Men det bliver en sej kamp frem mod de næste overenskomstforhandlinger

 

Lufthavn
I Københavns Lufthavn er planlagte lønstigninger droppet i håb om bevare arbejdspladser. Spørgsmålet om at give køb på lønnen eller på arbejdsvilkår er aktuelt. Ikke mindst fordi forberedelserne til de næste overenskomstforhandlinger er i gang. Og her vil arbejdsgiverne vil forsøge at tvinge løntilbageholdenhed" igennem.

Et spørgsmål om overlevelse
Nicolas Fischer er formand for HK-Luftfart. Han var inviteret til Enhedslistens faglige konference den 7. februar, fordi hans medlemmer har afleveret en aftalt lønstigning på fire procent til SAS. Nicolas Fischer forklarede de fagligt aktive i Enhedslisten, hvad der ligger bag den strategi:
- Alle faggrupper har givet indrømmelser.
For vores mål har været, at vi vil bevare arbejdspladser. Ikke på hvilke som helst vilkår, men vi er f.eks. to gange gået ned i løn, fordi det var et spørgsmål om SAS' overlevelse.

Henrik Bay-Clausen er formand for 3F i Kastrup og også inviteret til konferencen. Han fortalte, at tre ud af de fem SAS-klubber, han organiserer, har sagt nej til at afstå lønforhøjelser.
- Alle har givet noget. Men ingen har solgt ud af arbejdsvilkår. Ingen har fået direkte lønnedgang. Men nogle har altså afstået en
aftalt lønstigning.

Der er altså forskellige strategier i lufthavnen. Debatten mellem deltagerne på den faglige konference viste hurtigt, at Nicolas Fischers løsning ikke er
populær.

Arbejderne skal ikke betale krisen
Jacob Nerup, medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse, opsummerede det principielle problem:
- Hvor lagt skal vi gå? Hvor skal vi slå stregen i forhold til at give små indrømmelser og få dårligere overenskomster? Vi må have en politisk diskussion om det, for det er jo hele fagbevægelsen problem.

Finn Sørensen, medlem af Fagligt Landsudvalg og hovedbestyrelsen, sagde:
- Det er enormt vigtigt, at arbejdsgiverne ikke får indrømmelser på løndannelsen. Vi får alle sammen de indrømmelser tilbage i hovedet næste gang, der er overenskomstforhandlinger.

Det var den gængse holdning. I en fælles udtalelse fra konferencen lød det, at "arbejderne skal ikke betale for krisen med lønnedgang og fyringer." Istedet opfordres der til at fordele arbejdet gennem kortere arbejdstid med fuld lønkompensation og stop for overarbejde. At sikre større tryghed i ansættelsen og ikke mindst: At kæmpe for en solidarisk lønpolitik, så forskellene mellem mænd og kvinder og lavt- og højtlønnede ikke fortsat vokser. Herunder skal også lærlingenes vilkår forbedres.